Home

Screen Shot 2015-06-29 at 11.07.18Er is sprake van een dramaturgisch poldermodel, dat het maken van eigenzinnige films meer in de weg staat dan ondersteunt.

Aldus Medy van der Laan in de filmbrief van 2006.

Naar aanleiding van de onvrede binnen de filmsector over het functioneren van het Nederlands Fonds voor de FIlm, schreef de toenmalige staatsecretaris Medy van der Laan een beleidsnota.

Het Filmfonds werd willekeur en betutteling verweten en dat het op de stoel van de producent en maker was gaan zitten.

Medy van der Laan deed toen de volgende aanbevelingen :

Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de overheid de voorwaarden schept waaronder makers het medium film als een potentieel krachtig en aansprekend middel kunnen inzetten om uitdrukking te geven aan wat hen beweegt.

Een overheid die het belang van de cinema uitdraagt, investeert daarom blijvend in talent van scenarioschrijvers en regisseurs. Uiteindelijk telt de kwaliteit, ongeacht of de film voor een groot of klein publiek wordt gemaakt. Filmmakers moeten volop de kans krijgen hun eigen cinematografische signatuur te ontwikkelen. Inzet van het filmbeleid in de komende jaren is deze kwaliteitsontwikkeling.

Artistieke kracht
De focus van zowel de filmsector als de overheid heeft de afgelopen jaren vooral gelegen op het
productievolume, het marktaandeel van de Nederlandse film en de publieksoriëntatie van producenten en filmmakers. De inhoudelijke ontwikkeling van regisseurs en scenarioschrijvers heeft te weinig aandacht gekregen, terwijl originele plannen en sterke scenario’s onontbeerlijk zijn voor een vruchtbaar filmklimaat. De Raad voor Cultuur spreekt in zijn sectoranalyse uit 2003 van een filmsector die veelal gekenmerkt wordt door behoudendheid en gebrek aan inhoudelijke of artistieke innovatiedrang. De door de filmsector zelf gevormde Pressiegroep Auteursfilm stelt in zijn analyse over de situatie van de Nederlandse artistieke film dat het gebrekkige filmklimaat de ontwikkeling van talent en vakmanschap frustreert. Bovendien is deze groep van mening dat talentvolle filmmakers niet de kans krijgen om een oeuvre op te bouwen.

Productie, productiemiddelen en producenten                                                                                     —–Verschillende financieringsvormen en -procedures hebben geleid tot een onwenselijke verknoping, zodat producenten teveel bezig moeten zijn met bureaucratische procedures en te weinig aandacht kunnen besteden aan het cultureel ondernemerschap. De vele loketten in de filmsector en de daarmee gepaard gaande inhoudelijke bemoeienis van velen kunnen bovendien gemakkelijk leiden tot verwatering van originele ideeën en dus tot middelmaat. Er is sprake van een dramaturgisch poldermodel, dat het maken van eigenzinnige films meer in de weg staat dan ondersteunt.

Lees hier de volledige tekst van de filmbrief van 2006

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s